خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-9-1402
کارکنان بخش

رئیس اداره خوابگاهها

حمید نعمتی

رئیس اداره خوابگاهها
تلفن تماس : 02433052704
E-Mail: nemati.hamid@znu.ac.ir

 

کارشناس مسئول خوابگاههای برادران   کارشناس مسئول خوابگاههای خواهران
محمد علی حسنلویی مریم فرزاد
کارشناس کارشناس
تلفن تماس: 02433052298 تلفن تماس : 02433052428
email : mah.4026@znu.ac.ir  
کارشناس خوابگاههای برادران   کارشناس خوابگاههای خواهران
رجب قرجه لو نسرین احمدی
کارشناس کارشناس
تلفن تماس: 02433052478 تلفن تماس : 02433052665
   

بازدید امروز: 2