بروزرسانی: 4-9-1402
معرفی اداره خوابگاهها

دانشگاه زنجان با دارا بودن دو مجتمع خوابگاهی پسران با 10 بلوک خوابگاهی با ظرفیت 1924 نفر و مجتمع دختران با 8 بلوک خوابگاهی با ظرفیت 2340 نفر و یک بلوک خوابگاهی در داخل شهر به ظرفیت 316 نفر(ویزه پسران) نسبت به اسکان دانشجویان در این فضا‌ها اقدام می‌نماید.

سراهای دانشگاه زنجان به شرح جدول زیر می‌باشد.

رديف

نام خوابگاه

ظرفیت

 مالکیت

نوع کاربری

تلفن

مجتمع برادان

1

روغنی زنجانی

287

ملکی

برادران

33052245

2

شهید نوری

210

ملکی

برادران

33052245

3

شهید علیخانی

215

ملکی

برادران

33052245

4

شهید ناصر بخت

97

ملکی

برادران

33052245

5

شهید فرجامی

90

ملکی

برادران

33052245

6

شهید بابازاده

90

ملکی

برادر ان

33052245

7

شهید عسگری نژاد

90

ملکی

برادران

33052245

8

دکترا 2

20

ملکی

برادران

بلوک یک 33054437

بلوک دو 33054436

مجتمع خواهران

14

فاطمیه 1

390

ملکی

خواهران

33056090

15

فاطمیه 2

250

ملکی

خواهران

33052367

16

فاطمیه 3

234

ملکی

خواهران

33052677

17

فاطمیه 4

242

ملکی

خواهران

33052714

18

فاطمیه 5

244

ملکی

خواهران

33052715

19

نجفی

244

ملکی

خواهران

 

خوابگاههای خصوصی

20

صدرا

736

خصوصی

خواهران

33054288

21

استقلال

316

خصوصی

برادران

33548010

22-23

شهید ورقایی

509

خصوصی

برادران

32283168-32283169

  • خوابگاه استقلال در داخل شهر زنجان بوده و دانشگاه زنجان حدود 6 کیلومتر با خوابگاه مذکور فاصله دارد و سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه استقلال مهیا می‌باشد.

اهداف و فعالیتها

  • همه می‌دانیم دانشجویانی که امروزه دانشگاه متولی پرورش آنها می‌باشد، نیروی انسانی متخصص و مدیران و برنامه‌ریزان فردای این کشور می‌باشند. محیطی که این دانشجویان در آن آموزش دیده و زندگی می‌کنند، تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت و فکر آنها خواهد داشت و محیطی بدون دغدغه‌های صنفی، شرط اساسی برای پیشرفت علمی آنها خواهد بود. لذا سکونت دانشجویان غیربومی همواره موضوع دغدغه آفرین برای آنان، خانواده‌های ایشان و مدیران دانشگاه و وزارت متبوع بوده و هست. این مهم همچنان ازجمله حوزه های اصلی و اساسی در بخش خدمات رفاهی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی به شمار می‌آید. لذا هدف اداره سراهای دانشجویی دانشگاه زنجان ایجاد فضای مناسب جهت پرورش، رشد و پویایی دانشجویان محترم و زمینه سازی برای کمک به شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها و اتخاذ تدابیر مناسب با اجرای مقررات عمومی و بهداشتی و رسیدگی به مشکلات و ایجاد محیطی امن و دلنشین برای تحصیل و آسایش دانشجویان می‌باشد.

اهم فعالیتهای اداره سراهای دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:

1- اجرای مقررات عمومی اسکان در سراها و آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان در این خصوص

2_کوشش برای ارتقاء کمی و کیفی سراها

3ـ آماده سازی سراها جهت استفاده و اسکان دانشجویان

4ـ بررسی و برآورد تجهیزات مورد نیاز سراهای دانشجویی

5ـ نظارت بر حسن اجرای نظافت و بهداشت عمومی سراها

6ـ نگهداری اموال و ساختمانهای سراهای دانشجویی

7ـ پیگیری و ارسال مسائل انصباطی دانشجویان به مراجع ذیزبط

8_ ارسال نواقصات تأسیساتی و تعمیرات سراهای دانشجویی به واحدهای مربوطه و پیگیری آنها

امکانات سراها: سراهای دانشگاه زنجان علاوه بردارا بودن تخت،موکت، یخچال، کمد در داخل اتاق به امکانتی نظیر سالن مطالعه، سالن بدنسازی، اتاق تلویزیون، نمازخانه، فروشگاه مواد غذایی، در داخل مجتمع خوابگاهی مجهز می‌باشد.

بازدید امروز: 3