بروزرسانی: 2-9-1402
مراحل ثبت نام و اسکان دانشجو در خوابگاه

معرفی:

مراحل ثبت نام و اسکان دانشجو در خوابگاه

گردش کار:

-

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه ثبت نام و اسکان از طریق  سامانه های  dorm.znu.ac.ir و refah.swf.ir به آدرس https://dormitory.znu.ac.ir/systems/help-yas-dorm-dormitory مراجعه نمایید.

پرسش های متداول:

-

کارشناس مربوطه: آقای حمید نعمتی - شماره تماس 33052704